MIROSŁAW SZUMEROWSKI. Portrety i pejzaże

Mirosław Szumerowski

Mirosław Szumerowski urodził się 3 lutego 1973 roku w Miechowie. Dzieciństwo spędził w Książu Wielkim. Od najmłodszych lat dużo rysował i malował. W szkole podstawowej rozwijał swoje zainteresowania, między innymi wykonując kopie pocztu królów polskich Jana Matejki czy plansze z widokami zabytków Książa Wielkiego. Jego działania wspierali nauczyciele: (plastyki) Urszula Wiśniewska, (historii) Barbara Madejska oraz (geografii) Stefan Gacek. W 1988 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącym w skład Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, którego historia sięga 1945 roku. Tradycją „Kieleckiego Plastyka” było organizowanie corocznych wystaw prac uczniów i dyplomantów w prestiżowych salach wystawienniczych, m.in. Galeria BWA „Piwnice”, budynki Ministerstwa Kultury i Sztuki, Sejmu RP. W szkole średniej istotny wpływ na Mirosława Szumerowskiego wywarł Kazimierz Kielian (1958–2019) absolwent ASP w Krakowie, artysta malarz, rysownik i grafik, wykładowca rysunku i malarstwa w szkołach oraz uczelniach kieleckich. Rozwijał on w swoich uczniach umiejętność postrzegania wartości tkwiących w sztuce, swoją elokwencją i bogatą wiedzą inspirował do poszerzania zainteresowań, a otwartością i wrażliwością na problemy podopiecznych wspierał ich w twórczych i edukacyjnych działaniach. Mirosław Szumerowski właśnie pod kierunkiem Kazimierza Kieliana wykonał pracę dyplomową z malarstwa, którą była kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej (obecnie ta kopia znajduje się w kościele św. Wojciecha BM w Książu Wielkim). Po zdaniu matury rozpoczął w 1994 roku studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) na kierunku Historia, które ukończył w 1999 roku dyplomem i tytułem magistra.
Po studiach powrócił do rodzinnego Książa Wielkiego i rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i wychowania plastycznego w miejscowym Gimnazjum. Wraz z dyrektorem Jackiem Kobyłką w 2002 roku podjął działania zmierzające do nadania szkole imienia Stefana Żechowskiego (1912–1984) – malarza, rysownika, ilustratora – urodzonego, tworzącego i zmarłego w Książu Wielkim. Mirosław Szumerowski wykonał portret patrona Gimnazjum, projekt sztandaru szkoły oraz tablicy upamiętniającej 25-lecie śmierci genialnego rysownika z Książa Wielkiego.
W latach 2000–2002 Mirosław Szumerowski podjął studia na podyplomowym Wydziale Edukacji Artystycznej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Po likwidacji Gimnazjum w 2019 roku kontynuuje do czasów obecnych pracę w Szkole Podstawowej jako nauczyciel historii i plastyki.
Swój czas dzieli między obowiązkami rodzinnymi, pracą pedagogiczną i twórczością artystyczną, znajdując go także na uczestnictwo w plenerach malarskich i wystawach. W latach 2000–2002, 2016–2017 oraz 2020–2021 brał udział w Międzynarodowych Plenerach Malarskich „Barwy Małopolski” organizowanych przez BWA „U Jaksy” w Miechowie. Uczestniczył w Plenerach Malarsko-Fotograficznych Ogrodzieniec 2018 i 2019 organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w partnerstwie z Fundacją Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie, reprezentowaną przez Dorotę Supkowską – artystkę plastyka i animatorkę kultury. Brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych krajowych. W Galerii „U Jaksy” w Miechowie miał dwie wystawy indywidualne, którym towarzyszyły katalogi: Malarstwo (1999) oraz Malarstwo i rysunek (2007).
W swojej twórczości realizuje się w zakresie malarstwa olejnego, tempery, pasteli i akwareli, a także rysunku ołówkiem i węglem. Uprawia malarstwo realistyczne. Głównymi tematami jego obrazów są pejzaże inspirowane przeważnie regionem rodzinnej miejscowości, obrazujące rozległe, spokojne krajobrazy, często zawierające elementy architektury widzianej na drugim planie przez motywy drzew, traw i kwiatów. Maluje portrety osób bliskich i powszechnie znanych, ujmując w nich istotę osobowości, główną cechę charakteru czy chwilowy nastrój. Niekiedy pojawiają się na jego płótnach elementy religijne – przydrożne krzyże, krucyfiksy czy kapliczki. Używa ostrych i ciepłych barw, ale też wiele jego obrazów ma stonowaną, zamgloną, chłodną kolorystykę, podkreślającą melancholijny, nostalgiczny i spokojny nastrój.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •