SPIRITUALIS et CORPORALIS - Malarstwo Tadeusza Boruty

                 Tadeusz Boruta urodził się w 1957 roku w Krakowie. W latach 1979-83 studiował malarstwo w krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w roku 1980 w pracowniach (równolegle) Stanisława Rodzińskiego oraz Zbyluta Grzywacza.  Następnie rozpoczął studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył  w 1984 roku.

Uprawia malarstwo i rysunek, jest autorem wielu wystaw indywidualnych. Publikuje teksty o sztuce m.in. na łamach "Yygodnika Powszechnego" i "Znaku", zebrane ostatnio w formie książkowej w tomie Szkoła patrzenia, wydanej w 2003 r.. W latach 1998-2004 pracował jako pedagog w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie na Wydziale Sztuki prowadzi Pracownię Malarstwa Monumentalnego, a od 2010 roku pełni również funkcję kierownika Zakładu Malarstwa. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dwa lata później pracę habilitacyjną w katowickiej ASP.

Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w kraju, m.in. w Muzeach Narodowych Gdańska, Krakowa i Wrocławia, w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a także w zbiorach prywatnych za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień artystycznych. W 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •