SACRUM. PAWEŁ WARCHOŁ

W 2016 roku BWA”U Jaksy” zrealizowało wystawę „Sacrum” Pawła Warchoła – artysty, który ma w swoim twórczym dorobku wiele dzieł i wystaw o tej tematyce.

Paweł Warchoł  wyrastał w otoczeniu świątyń, nasiąkał ich atmosferą i głęboko odczuwał wartości sakralne. Ten impuls jego pobożności odczytywany jest przez widza poprzez znaki, które artysta kreśli w swoich rysunkach nadając im filozoficzno-teologiczny charakter. Szczególnie często wyłania się z nich znak krzyża (krzyże wklęsłe, krzyże – kraty, krzyże – wiatraki, itp.), przez chrześcijan jednoznacznie odczytywany. Bardzo często odwołuje się też do nazwy OŚWIĘCIM, słowo to zarówno jako dźwięk i jako wizualny znak budzi skojarzenia ze zniewoleniem człowieka, jego spętaniem, ze śmiercią. Chrystus umierał w cierniowej koronie, a więzień Oświęcimia z wyrytym numerem ewidencyjnym. Obie męki są symbolem odarcia z człowieczeństwa, z godności dziecka bożego. W tym świecie tylko modlitwa ma sens. Dlatego właśnie Twórczość Pawła Warchoła jest ważna. Artysta ukazuje nam niemoc przeciwstawienia się przemocy, ale jednocześnie oddaje hołd pokonanym i w ten sposób przyczynia się do budowania lepszego świata.

Wartości zawarte w sztuce Pawła Warchoła doceniła Pani Premier Beata Szydło obejmując nad wystawą Honorowy Patronat.

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” poprzez tę wystawę dołączyło do wydarzenia wokół którego integruje się całe miasto. Od 2010 roku, co dwa lata przy Bazylice Grobu Bożego organizowane są Miechowskie Dni Jerozolimy. Jest to ważne wydarzenie kulturalne, promujące Miechów w Polsce i za granicą. W czasie Miechowskich Dni Jerozolimy odbywają się imprezy towarzyszące, m.in. wystawy sztuki współczesnej o tematyce sakralnej. Wernisaż wystawy miał bardzo uroczysty charakter. W części oficjalnej głos zabrali prof. Józef Murzyn – Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Jan Włudarczyk – Prezes Stowarzyszenia z 1163 r (Towarzystwo 1163 Roku propaguje dzieje miasta, które łączą się z historią Europy i świata) oraz O. Eugeniusz Grzywacz – historyk Sztuki, Dyrektor Centrum wiara i Kultura w Hebdowie. Otwarciu wystawy towarzyszyło czytanie egzystencjalnej poezji Karola Wojtyły przy akompaniamencie muzyki Chopina, w wykonaniu Krzysztofa Góreckiego – aktora Teatru Ludowego w Krakowie, Wiceprezes ZASP. W czasie Miechowskich Dni Jerozolimy  specjalnie dla członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przygotowano zwiedzanie wystawy z bardzo atrakcyjną oprawą  muzyczna. Dwaj krakowscy muzycy Konrad Ligas – akordeonista i aranżer oraz Dominik Bieńczycki – skrzypek wykonali rewelacyjny koncert .  Ich występ oklaskiwało z zachwytem wielu kawalerów i dam Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Wystawie towarzyszyło obszerne wydawnictwo katalogowe.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •