WYSTAWA FOTOGRAFII - WSPÓŁCZESNA ZIEMIA ŚWIĘTA

Na zdjęciu: Wicekomisarz Ziemi Świętej – Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Ziemi Świętej – Ojciec Nikodem Gdyka prezentuje wystawę:

W 50. rocznicę pielgrzymki papieża Pawła VI do Ziemi Świętej

    W piątek 3 października 2014 r. o godzinie 17.00 w Galerii  „U Jaksy” odbędzie się spotkanie z wicekomisarzem  Ziemi Świętej, redaktorem naczelnym wydawnictwa „ZIEMIA ŚWIĘTA” – Ojcem Nikodemem Gdyką.  

Organizatorzy serdecznie zapraszają – wstęp bezpłatny.

 

 

W Galerii "U Jaksy" prezentowane są zdjęcia ukazujące Ziemię Świętą taką, jaką można obecnie zwiedzać udając się tam z pielgrzymką. Na zdjęciach zarejestrowane są tylko te miejsca, które odwiedził Ojciec Święty Paweł VI w 1964 r. Są pomiędzy nimi pejzaże ukazujące góry, jeziora i miasta oraz świątynie zbudowane w miejscach, które upamiętniają ważne wydarzenia z życia Chrystusa. Począwszy od Jego narodzin, poprzez objawienia, głoszone nauki, cuda aż po męczeńską śmierć. Wystawę fotograficzną dopełniają pamiątki związane z pielgrzymką papieża Pawła VI i późniejszych następców: W Roku Świętym w 2000. rocznicę narodzin Chrystusa, do Ziemi świętej udał się Ojciec Święty Jan Paweł II, a w latach 2009 i 2010 papież Benedykt XVI. Tę tradycję kontynuuje papież Franciszek, podążając śladami Pawła VI w 50. rocznicę jego pielgrzymki. Na wystawie pokazane są mszały, dokumentacja prasowa i fotograficzna oraz medale okolicznościowe. W prezentowanych wydawnictwach pokazane są mapy upamiętniające przebytą trasę i bogaty materiał opisowy i ilustracyjny. 

Zwiedzający wystawę mogą odczuć atmosferę odbytych pielgrzymek, które zawsze podkreślały duchowy, religijny charakter ale można też uświadomić sobie ich polityczne znaczenie. Miechów nazywany Polską Jerozolimą ma wystawę, która ukazuje prawdziwą Jerozolimę, jej piękno, świątynie czuwające nad świętymi miejscami  naznaczonymi obecnością Chrystusa i skomplikowany obraz Ziemi Świętej rozdartej pomiędzy trzy wyznania: chrześcijaństwo, islam i judaizm. 

Wystawę udostępnił i zaaranżował Ojciec Nikodem Gdyka wicekomisarz Ziemi Świętej. 

Warto odczuć piękno Ziemi Świętej i zanurzyć się w geograficznym i historycznym obrazie współczesnej ojczyzny Chrystusa. Wizyta na wystawie w Galerii "U Jaksy" skłoni wielu zwiedzających do poszukiwania szerszej wiedzy w literaturze drukowanej i internetowej, czego serdecznie życzymy.

Krystyna Olchawa

 


 

"Papież Franciszek swoją pielgrzymkę do Ziemi Świętej zapowiedział 5 stycznia br. podczas spotkania z wiernymi na modlitwie „Anioł Pański”. Pielgrzymka została zaplanowana w dniach 24-26 maja 2014 r. – Jeżeli Bóg pozwoli, odbędę pielgrzymkę do Ziemi Świętej – powiedział. – Głównym celem są obchody rocznicy historycznego spotkania Pawła VI z patriarchą Atenagorasem, które odbyło się 5 stycznia1964 r. Minęło 50 lat od tego wydarzenia. Etapami obecnej pielgrzymki będą Amman, Betlejem i Jerozolima. Przy Świętym Grobie będziemy celebrować spotkanie ekumeniczne ze wszystkimi przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie, razem z patriarchą Bartłomiejem z Konstantynopola – wyjaśnił Ojciec Święty.

Historyczna pielgrzymka, do której nawiązał papież Franciszek, miała miejsce w dniach 4-6 stycznia 1964 r. Wtedy to papież Paweł VI odwiedził Palestynę. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter, ponieważ była to pierwsza podróż zagraniczna Biskupa Rzymu od ponad tysiąca lat i jednocześnie pierwsza w dziejach wizyta papieża w Ziemi Świętej. Najpierw Paweł VI był w Jordanii. Zatrzymał się też nad Jordanem. W Jerozolimie przemierzył Drogę Krzyżową, a w Bazylice Grobu Pańskiego odprawił Mszę św. W Bazylice Konania na Górze Oliwnej odprawił nabożeństwo upamiętniające cierpienie Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Jerozolimy papież Paweł VI udał się do Nazaretu, gdzie w Bazylice Zwiastowania mówił w kazaniu o Matce Bożej i o Świętej Rodzinie, którą przedstawił jako ideał i wzór do naśladowania dla rodzin chrześcijańskich. Następnie pojechał do Kafarnaum. Po drodze nawiedził Kanę Galilejską – miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa – oraz górę Tabor. Po powrocie do Jerozolimy pielgrzymował zaś na inną biblijną górę – Syjon. Odwiedził także Wieczernik. Paweł VI spotkał się oddzielnie z dwoma patriarchami Jerozolimy – ormiańskim Jegisze Derderianem i prawosławnym Benedyktem. Najważniejsza jednak była rozmowa z honorowym zwierzchnikiem światowego prawosławia – patriarchą Atenagorasem. Na jej zakończenie odmówiono oddzielnie, choć jednocześnie, po grecku i po łacinie „Modlitwę Pańską”.

Ojciec Święty Paweł VI udał się też do Bazyliki Narodzenia w Betlejem. Przed wyjazdem z tego miasta wystosował specjalne orędzie do szefów rządów i wszystkich ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Potem po raz kolejny długo rozmawiał w Jerozolimie z Atenagorasem. Uzgodniono wtedy, że oba Kościoły powołają komisję ds. zbadania możliwości zbliżenia między katolicyzmem a prawosławiem, co wpisywało się w ustalenia trwającego wtedy jeszcze Soboru Watykańskiego II.

Kolejnym papieżem pielgrzymującym do Ziemi Świętej był Jan Paweł II, który nawiedził Ojczyznę Pana Jezusa w dniach 21-26 marca 2000 r. Jego następca – Benedykt XVI był tam w dniach 8-15 maja 2009 r. Papież Franciszek to czwarty namiestnik Chrystusa, który pojedzie do Ziemi Zbawiciela."

http://www.niedziela.pl/artykul/112192/nd/W-50-rocznice-pielgrzymki-papieza-Pawla

Galeria zdjęć: WSPÓŁCZESNA JEROZOLIMA. foto. Kazimierz Olchawa

Galeria zdjęć: Wykład Ojca Nikodema

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •