Malarstwo Stanisława Mazusia

Stanisław Mazuś urodzony w 1940 r. w Lublinie, w latach 1961-1967 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które zakończył dyplomem w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, przygotował  na 50-cio lecie pracy twórczej wędrującą wystawę, która prezentowana była w kilkudziesięciu galeriach na terenie Polski.

Wystawa Stanisława Mazusia miała szczególne znaczenie albowiem otwarto ją jako imprezę towarzyszącą XV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który tradycyjnie jużrozpoczyna się indywidualną wystawą jednego z uczestników pleneru. Wydarzenie miało doniosłe znaczenie również dlatego, że Stanisław Mazuś gości w Galerii „U Jaksy” już po raz trzeci. Jego nastrojowe obrazy oglądać można również w wielu miechowskich domach. Stanisław Mazuś lubi malować w bezpośrednim otoczeniu natury i dlatego często uczestniczy w plenerach malarskich. Nie bez powodu więc nazywany jest „plenerowym pielgrzymem”. Zdarza się, że jednego dnia rozpoczyna malować kilka obrazów, nad którym pracuje później w pracowni. Tworzy pejzaże, martwe natury, portrety i autoportrety. Przejawia się w nich osobowość artysty obdarzonego szczególną wrażliwością nie tylko na pejzaż ale również na drobne, martwe przedmioty, z których buduje w obrazie nastrojowe kompozycje. Czuły na subtelności barwy i światła, potrafi znaleźć piękno wszędzie gdzie skieruje swoją artystyczna wyobraźnię.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •