MIECHÓW W MALARSTWIE WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW – ZE ZBIORÓW BWA „U JAKSY”

Obrazy przedstawiały tematykę sakralną oraz związaną z architekturą miasta. Wystawa zorganizowana w związku z VI Miechowskimi Dniami Jerozolimy dla gości Dam i Rycerzy Grobu Bożego odwiedzających Miechów.

Wystawa została przygotowana jako akcent włączania się miechowskiej kultury do międzynarodowego przedsięwzięcia o charakterze religijnym. BWA „U Jaksy” włączyło się do tego wydarzenia przygotowując równocześnie wystawę w pomieszczeniach poklasztornych, które były udostępnione uczestnikom tego wydarzenia oraz miechowianom przez okres jednego miesiąca.


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •