WRZESIEŃ 2014 - ŚLADAMI PIELGRZYMKI PAPIEŻA PAWŁA VI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Wernisaż wystawy ŚLADAMI PIELGRZYMKI PAPIEŻA PAWŁA VI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ rozpoczął sie nietypowo, bo w Muzeum Ziemi Miechowskiej, co spowodowane było faktem, że wystawa ta jest jedną z trzech równoległych ekspozycji opracowanych i udostępnionych przez wicekomisarza Ziemi Świętej Ojca Nikodema Gdykę. 

Ekspozycje te zlokalizowane w różnych miejscach obejmują:

1. Wystawa planszowa KUSTODIA ZIEMI ŚWIĘTEJ - ekspozycja plenerowa prezentowana w ogrodzie przy Bazylice Grobu Bożego 

2. Wystawa planszowa PIELGRZYMKA PAPIEŻA PAWŁA VI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - prezentowa w Muzeum Ziemi Miechowskiej

3. Wystawa fotograficzna WSPÓŁCZESNA ZIEMIA ŚWIĘTA - ŚLADAMI PIELGRZYMKI PAPIEŻA PAWŁA VI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - prezentowana w BWA "U Jaksy" 

Po przywitaniu gości przez pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Miechowskiej Justynę Kasińską, głos zabrał wicekomisarz Ziemi Świętej o. Nikodem Gdyk, który omówił obszernie wszystkie trzy ekspozycje. Następnie głos zabrała dyrektor BWA "U Jaksy" Krystyna Olchawa, która w kilku zdaniach naświetliła charakter działalności tej instytucji i przypomniała postać Jaksy pierwszego znanego właściciela Miechowa, który sprowadził z Ziemi Świętej dwóch zakonników Grobu Bożego, zapoczątkowując w ten sposób działalność Bożogrobców w Miechowie. 

Wernisaż miał bardzo uroczysty charakter bo wystawy te zorganizowano jako imprezy towarzyszące III MIECHOWSKIM DNIOM JEROZOLIMY, a zaszczycili go swoją obecnością: abp Fouad Twal Łaciński Patriarcha Jerozolimy, bp kielecki Kazimierz Ryczan, komisarz Ziemi Świętej Ojciec Paschalis Kwoczała, marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski, proboszcz Bazyliki Grobu Bozego w Miechowie ks. dziekan Mirosław Kaczmarczyk, oraz rycerze i damy Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a także samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 

Galeria zdjęć: Wernisaż wystawy "KUSTODIA ZIEMI ŚWIĘTEJ" oraz "PIELGRZYMKA PAPIEŻA PAWŁA VI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ"

Galeria zdjęć: WERNISAŻ WYSTAWY "ŚLADAMI PIELGRZYMKI PAPIEŻA PAWŁA VI"

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •