WRZESIEŃ 2013 / Odsłonięcie pomnika M. Miechowity. Otwarcie wystaw rzeźby i grafiki prof. Wincentego Kućmy

Odsłonięciu pomnika towarzyszyły trzy wystawy indywidualne zorganizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie, prezentujące twórczość Wincentego Kućmy:

Rzeźba sakralna 

- Krużganki i wirydarz przy Kaplicy Grobu Bożego

Światło w cieniu - Rysunek i małe formy rzeźbiarskie 

- Galeria „U Jaksy”

Maciej Miechowita. W poszukiwaniu formy pomnika 

 - Sala refektarzowa w budynku poklasztornym


Galeria zdjęć: ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE POMNIKA MACIEJA MIECHOWITY

Galeria zdjęć: Rysunek i małe formy rzeźbiarskie Wincentego Kućmy

WINCENTY KUĆMA. MÓJ OGRÓD

Wystawa w wirydarzu przy kaplicy Grobu Bożego w miechowie, jest częściowym przeniesieniem wystawy z ogrodu artysty.

< Kliknij - zobaczysz ogród rzeźb profesora Wincentego Kućmy.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •