Pasierbiec - Droga Krzyżowa
Wincenty Kućma

Wincenty Kućma

Wincenty Kućma urodził się w 1935 roku w Zbilutce na Kielecczyźnie.

W latach 1957–1962 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, w pracowni prof. Wandy Ślędzińskiej. W 1967 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową w krakowskiej ASP, gdzie do momentu przejścia na emeryturę (w 2000 roku) kierował Pracownią Przestrzeni w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, a 19 maja 2015 roku tytuł Honorowego Profesora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Równolegle prowadził i nadal prowadzi działalność artystyczną z zakresu projektowania i realizacji rozwiązań pomnikowych, wnętrz sakralnych oraz przestrzeni urbanistycznych, a także w zakresie rysunku, medalierstwa i małych form rzeźbiarskich.

 

Droga Krzyżowa w Pasierbcu. X STACJA – OBNAŻENIE. Jako świadek zdarzenia postać Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Wincenty Kućma swoje prace eksponował na ponad 40 wystawach indywidualnych, 80 wystawach zbiorowych w kraju i prawie 60 wystawach za granicą. Brał udział w wielu konkursach rzeźbiarsko-architektonicznych, uzyskując ponad 50 nagród i wyróżnień. Został odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta II kl. Komandorskim z Gwiazdą, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Nagrodą im. św. Brata Alberta za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej. W 2019 roku w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz popularyzowanie historii polskiego czynu niepodległościowego, otrzymał najwyższe rangą odznaczenie państwowe Order Orła Białego.

Prace prof. Wincentego Kućmy znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, w muzeach sztuki medalierskiej we Wrocławiu i Barcelonie, w Muzeum Sztuki w Sofii, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Ważniejsze realizacje monumentalne: 1978 - „Idea Kopernika” - New Delhi, 1979 - „Pomnik Obrońców Poczty Polskiej” - Gdańsk, 1985 - „Pomnik Poległym w obronie Ojczyzny” - Częstochowa, 1989 - „Pomnik Powstania Warszawskiego” - Warszawa, 1989 - „Wioślarz” - Doncaster - Anglia, 1992 - „Pomnik Bronisława Markiewicza” - Miejsce Piastowe, 1992 - Figura Św. Michała Archanioła - Miejsce Piastowe. 2013 - Pomnik Macieja Miechowity w Miechowie.
 
Ważniejsze realizacje rzeźbiarskie: 1965 - Płaskorzeźba Chrystusa - Krapkowice, 1971 - „Serce Macedonii” - Macedonia, 1972 - pomnik nagrobny „Mengalisa” - Warszawa, 1974 - „Dojrzewanie” - Park Krakowski, 1976 - Fryz architektoniczny „Kompozycja pozioma” i fontanna - Genewa, 1977 - „Żołnierz września” - rzeźba nagrobna - Nowy Sącz, 1977 - Fontanna - Legnica Rynek, 1978 - „Flecistka”, „Macierzyństwo” - Końskie, 1978 - „Łuny dymów krematoryjnych”, „Epitafium” - Oświęcim.
"Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo - kierować uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany jest człowiek. W niej kryje się ostateczny sens naszego życia".

Papież Benedykt XVI


Te słowa przytoczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w czasie Jubileuszowej Mszy św. w kościele św. Józefa w Podgórzu, gdzie profesor Wincenty Kućma świętował  85. urodziny i 70-lecie pracy twórczej.

"Wybitny rzeźbiarz, pedagog, rysownik, projektant wnętrz, profesor zwyczajny ASP w Krakowie, Kawaler Orderu Orła Białego. Nie zrozumielibyśmy, panie profesorze, pana niezwykłej twórczości, gdyby nie owe dwa pytania: "Dlaczego stoimy tutaj, na ziemi?" i "Dlaczego stojąc na ziemi, jednocześnie wychylamy się ku niebu, ku Chrystusowi, który siedzi po prawicy Ojca, i który przyjdzie, aby nas wziąć na wieczność szczęśliwą do siebie?" - mówił arcybiskup dodając, że rozważając dzieła profesora nie sposób nie odwołać się do "Listu do artystów" św. Jana Pawła II, napisanego w 1999 r. Ojciec Święty stwierdził w nim m.in., że artysta, przez swoją twórczość, objawia się jako "obraz Boży", kształtując materię własnego człowieczeństwa. Dlatego artysta im bardziej uświadamia sobie ten dar, tym bardziej jest skłonny patrzeć na samego siebie oczyma skłonnymi do kontemplacji i wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia.

- Tylko w ten sposób może zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i swoją misję. Artysta może zrozumieć siebie, wpatrując się w Jezusa Chrystusa, w którym najpełniej objawia się piękno Boże. Zachwycało cię, i zachwyca, profesorze, to piękno. Tak bardzo, że niezmordowany jesteś w swoich pracach - w tylu miejscach Polski i za granicą - zauważył abp Jędraszewski." 

Prof. Wincenty Kućma świętuje
85. urodziny i 70-lecie pracy twórczej. 25.05.2020 GOSC.PL. KRAKOWSKI

   

Profesor Wincenty Kućma opowiedział metropolicie abp Markowi Jędraszewskiemu o swoich rzeźbach prezentowanych na wystawie w galerii na terenie parafii św. Józefa w Podgórzu.

Pomnik Powstania Warszawskiego w  Warszawie fot. Shutterstock

 

Pomnik Macieja Miechowity w Miechowie

25 maja 2015 roku w dniu 80. Rocznicy urodzin Artysty, a zarazem jego 65-lecia pracy twórczej Rada Gminy i Miasta Miechowa, nadała prof. Wincentemu Kućmie tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIECHOWA. Na zdjęciu Burmistrz Miechowa - Dariusz Marczewski wręcza profesorowi Wincentemu Kućmie kosz z sadzonką róży. Wincenty Kućma. Mój ogród

https://issuu.com/krystynaolchawa/docs/mygarden_final_1_

Wincenty Kućma

Droga życia
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mq14lOWxmeg

Fragment filmu prezentującego niezwykłą drogę krzyżową, która przez 12 lat powstawała w Pasierbcu koło Limanowej. Drogą krzyżową idziemy z jej twórcą, profesorem krakowskiej ASP Wincentym Kućmą. Film nagrodzony na festiwalu MAGNIFICAT w Mińsku na Białorusi.

Golgota Podgórska

GOLGOTA - reż. Leszek Mądzik
https://www.youtube.com/watch?v=6eclOq8THSE

Spektakl Golgota Podgórska powstał z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin oraz 70 – lecia pracy twórczej prof. Wincentego Kućmy. Pierwotnie w dniu jubileuszu 23 maja 2020 roku o godz. 22.oo miał się odbyć spektakl teatralny w scenerii rzeźb, ale z powodu pandemii do planowanego wydarzenia nie doszło. Spektakl online w reżyserii Leszka Mądzika z udziałem aktorów Warszawskiego Centrum Pantomimy, z muzyką Pawła Odorowicza został zrealizowany w październiku. Inspiracją do powstania spektaklu „Golgota” dla Leszka Mądzika jest Golgota Podgórska – rzeźby znajdujące się w otoczeniu kościoła św. Józefa w Krakowie Podgórzu.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •