Jaroslav Uhel

http://www.uhel.sk/


Malarska twórczość Jaroslava Uhela zaprasza widza do dialogu. Treść obrazów, wyrażona barwnymi malarskimi znakami o bardzo bogatej symbolice, prowokuje widza do ich odczytywania i wciąga do wędrówki po ogrodzie sztuki niczym nieskrępowanej. Spontaniczność i duża swoboda w wyrażaniu artystycznych wizji, cechuje lekkość i barwność kompozycji, przestrzenność, bogata faktura i rytmi-czność, wyzwala odczuwanie piękna.

Emanuje z nich zaduma, a kiedy indziej radość. Wielopłaszczyznowość kompozycji stwarza wrażenie rozbudowanej akcji, przenikających się wątków, symbolicznych znaczeń. Posługiwanie się realistycznym rysunkiem, przy jednoczesnym kreowaniu abstrakcyjnych przestrzeni, pozwala na poetycko-literacki opis podejmowanych malarskich wyzwań. Ich tematem jest człowiek i wszechświat w sakralnym odczuwaniu jego istnienia. Ewa, jabłko, Chrystus i Madonna – w zaskakującym zestawieniu z płasko malowanym sześcianem lub prostokątem – przedstawiają tajemnicę, którą widz odczytuje poprzez zbliżenie się do dzieła na odległość wyzwalającą samoistne  odczuwanie  barwnych  sygnałów i dozna-wanie wzruszenia. Wiedza pozwala zagłębić się w bogatej treści obrazów, niedopowiedzianych labiryntów skojarzeń, a stopień wtajemniczenia uwarunkowany jest intelektualnymi predyspozycjami odbiorcy.

Widz staje się Tezeuszem wędrującym po nici Ariadny, która prowadzi do tajemnicy zrozumienia artystycznego przesłania.

9 maja 2013 r. - Krystyna Olchawa

Galeria zdjęć: Twórczość Jaroslava Uhela

Malarstwo Jaroslawa Uhela

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •