Eugeniusz Molski

 

Artysta i podróżnik – urodził się w 1942 w Bagienicach na Mazowszu. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). Studiował w pracowniach Zbigniewa Karpińskiego, Alfonsa Mazurkiewicza i Julii Kotarbińskiej. Dyplom z malarstwa architektonicznego i ceramiki otrzymał w 1969 roku. Będąc w czasie studiów stypendystą Wydziału Kultury i Sztuki w Krakowie, został w 1969 roku skierowany do pracy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, w którym przepracował 37 lat (1969-2006), gdzie  prowadził niezwykle aktywny tryb życia zawodowego i twórczego. Pozyskując do współpracy młodzież, utworzył w 1974 r. jedną z pierwszych w Polsce, wiejską galerię sztuki, pod nazwą „FAKT”. Od 2008 r. jest Honorowym Ambasadorem Ziemi Wiśnickiej.

 

Eugeniusz Molski, uprawia twórczość własną, w dziedzinach: malarstwo ścienne i sztalugowe, ceramika artystyczna i rzeźba. Zorganizował rekordową ilość ponad 200. wystaw indywidualnych, które prezentował  wzdłuż i wszerz Polski, m.in. w takich miastach, jak: Wrocław, Tarnów, Kraków, Kielce, Słupsk, Dębica, Mielec, Toruń, Biała Podlaska, Miechów, Bochnia, Ostrołęka, Zakopane, Myślenice oraz za granicą, m.in. w miastach: Budapeszt, Praga, Bratysława, Trencin, Kuopio, Joensu, Kajani. Uczestniczył w około 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą – m.in. w miastach: Sztokholm, Düsseldorf, Frechen, Norymberga, Bratysława, Kijów, Faenza, Kecskemet, Hradec Králové, Erkrath.

 

Jest laureatem kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: 1977 – Bolesławiec, BOK: nagroda ZPAP,  plener ceramiczny; 1978 – Kraków, BWA, nagroda Rzeźba Roku Polski Południowej ; 1981 – Galeria PAX, III nagroda na wystawie “Sacrum w plastyce współczesnej”; 1984 – Rzeszów, MPKiK, wyróżnienie w konkursie “Rzeszowska Starówka”; 1987 – Książ, Biennale Ceramiki Polskiej. III nagroda na wystawie “Sztuka użytkowa `87”; 1989 – Kraków, BWA, "Grand Prix w konkursie “Primum non nocere”; 1989 –  Katowice, BWA, III nagroda za Formy przemysłowe; 2009 – I Ogólnopolski konkurs ceramiczny „Struny Światła” – II Nagroda

"...Molski jest artystą znanym i uznanym nie tylko w kraju, ale także w Europie. W jego twórczości zaskakuje najbardziej sposób artystycznego myślenia. On jak mało kto potrafi przetransportować w dzieło sztuki swą wiedzę o artystycznym dorobku pokoleń. Jest człowiekiem myślącym, bywałym w świecie, wykształconym, bystrym obserwatorem. Wiedzę o życiu, ludziach, świecie, a także o sztuce potrafi wykorzystać w swej twórczości. Stąd w jego obrazach czy rzeźbach tak wiele zaskakujących elementów, zarówno formalnych, jak i materialnych.

Tworząc wykorzystuje wszystko, co ma pod ręką. W jego dziełach wszystko jest przemie-szane, tak jak w życiu. One bowiem powstają na gorąco, pod wrażeniem chwili, w wyniku fascynacji i przeżycia. Stąd też, zwłaszcza w obrazach, tak wiele jest elementów dodatkowych: zdjęć, materiałów, wycinków z gazet, cytatów, części zużytych przedmiotów. Wszystkie one jednak współgrają z treścią i formą całości, wyrażają określone znaczenia, są istotną częścią tak skomplikowanego kolażu odzwierciedlającego artystyczną rzeczywistość w chwili jego powstania. Są to swoiste opowieści zarówno o życiu, jak i two-rzeniu, a także o artystycznych marzeniach twórcy o idealnym świecie. Artysta lubi tworzyć serie będące jego opowieścią plastyczną o konkretnej sprawie lub historiach.(...) Bujność wyobraźni twórcy jak również aktywność powodują, że twórczość ta jest niezwykle bogata...

Ryszard Lis 
(ragment recenzji )

 

Wyróżnienia, nagrody, zamówienia, zakupy

1973   – Toruń,  Muzeum Okręgowe: “Pieśń” do zbiorów muzeum;
1977   – Bolesławiec – BOK: nagroda ZPAP, plener ceramiczny;
1978   – Kraków, BWA - nagroda Rzeźba Roku Polski Południowej;
1978   – BWA –Nagroda Prezydenta Miasta; Muzeum Okręgowe: rzeźba “Fazy” do zbiorów;
1980-1981 – Denrzno – nagroda gospodarza pleneru “Ceramika dla architektury”,                 nagroda Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej                                   m.in. I nagroda w konkursie na ścianę ceramiczną
1980-1981 – Łódź – Galeria PAX – III nagroda na wystawie “Sacrum w plastyce współczesnej”;
1984   – Rzeszów, MPKiK – wyróżnienie w konkursie “Rzeszowska Starówka”
1984   – Książ: Biennale Ceramiki Polskiej. III nagroda na wystawie “Sztuka użytkowa `87";
1988   – Kraków, KDK “Pod Baranami”, nagroda w konkursie masek;
1989   – Kraków, BWA – Grand Prix w konkursie „Primum non nocere”  
1989   – Katowice, BWA, III nagroda za Formy przemysłowe;
1989   – Kraków – Muzeum Archidiecezjalne 
2000   – 134 wystawa indywidualna.
2003   – Realizacja rzeźby św. Mikołaja z okazji 750-lecia lokacji Bochni  
2006   – realizacja statuetki „Anioł” na Tarnowskie Nagrody Filmowe
2007   – realizacja statuetki „Kogut” na Tarnowskie Nagrody Filmowe
2009   – I Ogólnopolski konkurs ceramiczny „Struny Światła” - II Nagroda

Najważniejsze wystawy indywidualne 

BEŁCHATÓW: Genius Loci - wystawa jubileuszowa
BIAŁA PODLASKA: BWA;
BOCHNIA: Biblioteka Publiczna, Muzeum im. S. Fischera;
BRATYSŁAWA - SŁOWACJA:
BUDAPESZT - WĘGRY: Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej;
DĘBICA: Galeria MOK;
JOENSU, KAJANI - FINLANDIA: Galeria Diecezji Luterańskiej “Dialog”;
KRAKÓW: Galeria "Szalom 
KRAKÓW: Galeria “Forum”, Śródmiejski Ośrodek Kultury. Galeria P.S.P.;
KUOPIO - FINLANDIA: Biblioteka Publiczna;
MIECHÓW: BWA "U Jaksy" (3 razy)


MIELEC: Genius Loci - wystawa jubileuszowa
MIELEC: S.D.K.I..;
NOWY WIŚNICZ: Genius Loci - wystawa jubileuszowa
OSTROŁĘKA:
PRAGA - CZECHY:
SŁUPSK: BWA.;
TARNÓW: Genius Loci - wystawa jubileuszowa
TARNÓW: MOK, Muzeum Okręgowe, DK “Azoty” Galeria P.S.P. (3 razy); BWA Galeria “Sztylet”, KIK - galeria “Pod Aniołem”, WBP, MBP;
TORUŃ: BWA;
TRENCIN - SŁOWACJA:
WROCŁAW: “Pałacyk” (2 razy), Galeria teatru “Kalambur” (2 razy);
ZAKOPANE - Galeria „Yam”;


WYSTAWY ZAGRANICZNE

1978 - Sztokholm, Düsseldorf, Frechen (NIEMCY) – medalierstwo
1981, 1983, 1984  –  Norymberga (NIEMCY) – ceramika, medalierstwo
1983 – Bratysława (SŁOWACJA) - malarstwo, medalierstwo
1983 – Kijów (UKRAINA) - malarstwo
1984, 1987 – Faenza (WŁOCHY) - ceramika 
Kecskemet (WĘGRY) - emalia 1985; 
1988 –  Hradec Králove (CZECHY) - ceramika
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001,2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007 – Frechen (NIEMCY) - ceramika 

 


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •