Rozmawiajmy o kulturze w naszym mieście - spotkanie 1.

Zapraszamy młodzież i nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w czterech spotkaniach z cyklu „Rozmawiajmy o kulturze w naszym mieście”. W trakcie spotkań prowadzone będą dyskusje i wypełniane ankiety, celem których będzie wypracowanie metod i form pracy niwelujących bariery aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym Miechowa. Ponieważ ilość miejsc w Domu Pracy Twórczej nie jest duża, musimy je tak rozdzielić aby zasięg oddziaływania był szeroki i każda szkoła miała swoich reprezentantów. Proponujemy grupy 3-5. osobowe (nauczyciel i jego uczniowie). Jedną szkołę może reprezentować kilka grup. Organizatorzy oczekują, że grupy te uczestniczyć będą w tym samym składzie osobowym we wszystkich czterech spotkaniach.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w Domu Pracy Twórczej.

Pierwsze spotkania:

24 lutego 2016, środa o godzinie 15.00 – szkoły średnie

25 lutego 2016, czwartek o godzinie 15.00 – szkoły gimnazjalne

Program:

1. Wprowadzenie – prezentacja strony internetowej Festiwalu O"PLA

2. Projekcja filmu nagrodzonego na Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA (około 15 minut) - "Niebieski pokój" Tomka Siwińskiego

3. Dyskusja o prezentowanym filmie

4. Ankieta

5. Rozmowa na temat kierunków w sztuce współczesnej i obrazu "Miechowski kobierzec"   Živilė Jasutytė

6. Podsumowanie spotkania

 


  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •