Refleksje nad upływem czasu w życiu człowieka w myśli Jacques’a-Bénigne’a Bossueta

Z wielkopostnym zamyśleniem odbył się w Galerii „U Jaksy” spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu dr hab. prof. Moniki Rasiewicz – aktorki i reżysera  oraz dr Marka Skrukwy – teologa i muzykia,  Marek Skrukwa wykonał recytacje w języku francuskim, oraz muzykę z XVII wieku, na popularnym w owym czasie instrumencie – viola da gamba, a Monika Rasiewicz przedstawiła uwspółcześnioną wersję polskiego przekładu tekstów Jacques’a-Bénigne’a Bossueta. Bossuet Jacques Bénigne (1627-1704) był teologiem, historykiem, pisarzem i kaznodzieją francuskim, autorem wielu traktatów moralnych i apologetycznych, czołowym przedstawicielem klasycznej sztuki oratorskiej. Dzieła Jacques’a-Bénigne’a Bossueta  są niezwykle emocjonalne, ale nie są przesycone patosem.  

Pani mgr Beata Jędrychowska zachęciła młodzież klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie do wysłuchania spektaklu słowno-muzycznego przywołującego twórczość wielkiego mistrza sztuki oratorskiej z czasów panowania Ludwika XIV. Spotkanie miało charakter edukacyjno – kulturalny, a inspirowane było tekstem Refleksje nad upływem czasu w życiu człowieka, napisanym przez młodego (liczącego zaledwie 21 lat) Jacques’a-Bénigne’a Bossueta.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •