Archeologia sądowa na tropie zagadek historii. Od średniowiecza do współczesności.

Wykład poprowadzi Monika Doniec

TERMIN: 26 lipca 2014r. godzina 11.00

CZAS TRWANIA WYKŁADU: 50 - 60 min.

 

1. Archeologia a odkrywanie zagadek przeszłości

 • archeologia sądowa - definicja
 • kryminalistyka - definicja
 • związek archeologii z medycyną sądową i kryminalistyką
 • identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich - metody

2. Sprawa św. Stanisława

 • przedmiot i przebieg sporu według kronikarzy
 • przedmiot i przebieg sporu według historyków
 • czaszka św. Stanisława - wyniki analizy kostnej

3. Kazimierz Wielki

 • życiorys w skrócie
 • śmierć króla w relacji kronikarza
 • okoliczności odkrycia szczątków monarchy
 • wyniki analizy szczątków kostnych - wzrost, przyczyna śmierci

4. Królowa Jadwiga - wyniki oględzin szczątków

 • wiek w chwili śmierci
 • wygląd
 • przypuszczalna przyczyna zgonu

5. Królowa Elżbieta Rakuszanka - fizjonomia

 • wygląd królowej na podstawie analizy kostnej
 • wygląd królowej na podstawie ikonografii i źródeł pisanych

6. Kazimierz Jagiellończyk - „Wawelski Tutanchamon”

 • życiorys w skrócie
 • okoliczności odkrycia szczątków monarchy
 • ofiary „klątwy”
 • próba naukowego wyjaśnienia - badania mikrobiologiczne B. Smyka

7. Jeremi Wiśniowiecki a zwłoki z kaplicy na Świętym Krzyżu

 • życiorys w skrócie
 • miejsce spoczynku szczątków według tradycji, źródeł pisanych, analizy otoczenia domniemanych zwłok księcia
 • wyniki oględzin zwłok, badania radiowęglowe, badania radiologiczne

8. Mikołaj Kopernik - poszukiwania grobu astronoma

 • historia poszukiwań
 • przebieg badań i okoliczności odkrycia domniemanej czaszki Kopernika
 • wyniki analizy kostnej - określenie wieku, porównanie ze źródłami ikonograficznymi; kontrowersje
 • badania DNA - zarys historii, metodyka, rodzaje
 • badania DNA Kopernika – przebieg i wyniki
 • kontrowersje i krytyka badań

9. Mikołaj Kopernik - rekonstrukcja wyglądu

 • metodyka badań nad rekonstrukcją wyglądu
 • wiarygodność rekonstrukcji - czynniki
 • metoda Gierasimowa i rekonstrukcje Richarda Neave
 • rekonstrukcje komputerowe; POL-SIT Rekonstrukcja

9. Stanisław Papczyński - rekonstrukcja wyglądu

 • życiorys w skrócie
 • analiza kostna i przebieg rekonstrukcji twarzy

10. Generał Sikorski

 • okoliczności śmierci generała
 • przyczyny ekshumacji i badań szczątków
 • wyniki analizy kostnej
 • wyniki badań radiologicznych
 • wyniki analizy toksykologicznej i test okrzemkowy
 • wnioski
 • rekonstrukcja wyglądu

11. Badania archeologiczne a historia najnowsza

 • badanie zbrodni komunistycznych - podstawowe źródła historyczne
 • projekt „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”

12. Literatura dla zainteresowanych

Galeria zdjęć: Archeologia sądowa na tropie zagadek historii

 • ORGANIZATOR:

 • PATRONAT:

 •  

 • PARTNERZY:

 •