2016 - Czas refleksji

Film Anny Kaszewskiej Czas refleksji, ukazuje sylwetkę prof Wincentego Kućmy, artysty, który jest jednym z najwybitniejszych współcześnie żyjących polskich rzeźbiarzy. W maju 2015 roku profesor Wincenty Kućma obchodził jubileusz 80. lecia urodzin. Ten piękny jubileusz artysta świętował w wielu ważnych miejscach:

– Na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie profesor Wincenty Kućma otrzymał tytuł Honorowego Profesora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uroczyste nadanie tytułu miało miejsce we wtorek 19 maja 2015 roku. W czasie aktu nadania tytułu prof. Andrzej Ziębliński, Dziekan Wydziału Form Przemysłowych odczytał wniosek, jaki Rada Wydziału skierowała do Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie o przyznanie prof. Wincentemu Kućmie tytułu Honorowego Profesora. Następnie prof. Jan Pamuła wygłosił laudację. Tytuł Honorowego Profesora, za wybitne osiągnięcia w sztuce projektowania, prof. Wincentemu Kućmie wręczył Rektor, prof. Stanisław Tabisz.

Również gala z koncertem utworów Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej na targach SACROEXPO 2015 w Kielcach wiązała się z niezwykłą uroczystością wręczania Medali Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum”. Wincenty Kućma odbierał ten piękny medal w dostojnym towarzystwie wraz z kompozytorem Krzysztofem Pendereckim oraz przedstawicielem niemieckiego wydawnictwa Herder. Zaszczytne wyróżnienie wręczył profesorowi Wincentemu Kućmie, w poniedziałek, 22 czerwca na Targach SACROEXPO, Biskup Diecezji Kieleckiej dr Jan Piotrowski oraz prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

– W filmie zawarte są też sceny z uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miechowa, który profesor Wincenty Kućma otrzymał jako wyraz wdzięczności miechowskiego społeczeństwa za realizację pomnika Macieja Miechowity, w czasie uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2015 r. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miechowa prof. Kućmie wręczył, prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej – Zenon Czekaj oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski.

Film opowiada o artyście, który jest tytanem pracy. Profesor Wincenty Kućma wstaje bardzo wcześnie rano i do wieczora rzeźbi albo zajmuje się rysunkiem, grafiką lub fotografią. Dzień bez rzeźbienia, projektowania, komponowania i innych form twórczej aktywności – uważa za czas zmarnowany. Bo jak często o sobie mówi nie można zakopywać swoich talentów – trzeba zostawić po sobie ślad żeby nie było przykro umierać.

CZAS REFLEKSJI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •