Wykład Ambasadora Tytularnego Jerzego Drożdża

Ambasadorszef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

Istnieje również tytuł ambasadora ad personam (ambasador tytularny). Tytuł taki otrzymują z reguły osoby bardzo zasłużone dla służby dyplomatycznej swojego kraju i mogą go używać niezależnie od tego, czy w danej chwili pełnią funkcję ambasadora, jako szefa misji dyplomatycznej. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasador)

 

24 maja 2016 roku w Domu Pracy Twórczej odbył się wykład Ambasadora tytularnego Jerzego Drożdża, który zapoznał uczestników spotkania z misją pełnionych funkcji i czynnikami warunkującymi możliwość pełnienia funkcji dyplomatycznych.

Jerzy Drożdż pełni obecnie funkcję Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej. Przebieg jego pracy dyplomatycznej jest długi i barwny. Miechów jest dla niego miejscem urodzenia i miasteczkiem zapamiętanym z dzieciństwa, tu też ukończył pierwszą klasę Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. W wieku 8 lat wraz z rodzicami opuścił Miechów ale przyjeżdżał do dziadków na wakacje. Jerzy Drożdż jest  absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie.  Od 1979 roku swoją karierę związał z polską służbą dyplomatyczną. W długiej szczerej rozmowie Ambasador zdradzał tajemnice swoich sukcesów, którymi okazały się nauka języków obcych (francuski, turecki i angielski), ciekawość świata i marzenia, które urzeczywistniał z wielką pasją. Wielokrotnie podkreślał znaczenie tzw czynnika ludzkiego, zwracając uwagę na kontakty z ludźmi wielu narodowości, często starszych i bardziej doświadczonych, których z uwagą słuchał i oddawał im należny szacunek.

Jerzy Drożdż jest absolwentem MGIMO znającym kilka języków, cieszącym się opinią spokojnego, kompetentnego i kreatywnego urzędnika. Całe jego zawodowe życie związane jest z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. (Przebieg pracy zawodowej: 19.07.2004 - Radca Minister, Szef Kancelarii, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej; 2003-2004 - Wicedyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa; 2002-2003 - Kierownik Sekcji (Central & Europy Południowo-Wschodniej), MSZ, Warszawa; 1999-2002 - Konsul Generalny RP w Brukseli; 1999-2002 - Konsul Generalny RP w Brukseli i Luksemburgu; 1995-1999 - Konsul Generalny RP, Lille; 1992-1995 - Radca - Przedstawiciel Polskiej Izby Handlowej we Francji, Biuro Radcy Handlowego i Gospodarczego, Ambasada RP w Paryżu; 1990-1992 - Senior Ekspert w Departamencie Europy MSZ; 1985-1990 - Drugi Sekretarz, Ambasada RP, Ankara; 1982-1985 - Protokół Dyplomatyczny, MSZ, Warszawa; 1981-1982 - Konsulat Generalny RP w Stambule; 1979-1981 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Warszawa).

Z największym sentymentem, dotyczącym dyplomatycznej pracy, wspominał pobyt w Ankarze, będącej drugim po Stambule miastem Turcji, potem Lille główne miasto historycznej krainy Flandrii (Francja). Trzecim ważnym, a może najważniejszym krajem jego pracy zagranicznej była Belgia. W czasie spotkania Jerzy Dróżdż opowiadał o ciekawych wydarzeniach, w których uczestniczył jako ich organizator, jak np. o meczu zorganizowanym na przełomie wieków w lipcu 2001 roku -  Polska-Unia Europejska , który zakończył się wynikiem 3:2, co przyjęto za dobrą prognozę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. W obu drużynach oprócz weteranów futbolu, którymi byli byłe gwiazdy – orły futbolu (Górski, Tomaszewski, Urbański, Boniek, Lato, Lubański, Szarmach), grali także politycy. W reprezentacji unijnej grali m. in. szef komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmar Brok, minister sprawiedliwości Szwecji Thomas Bodstrom, dyrektor Europolu Juergen Storbeck i minister gospodarki w regionalnym rządzie belgijskiej Flandrii Dirk Van Mechelen. Bramki zdobyli dla UE Danny Veyt i Willy Van de Kerkhof. Dla Polski Andrzej Szarmach, Włodzimierz Lubański i w przedostatniej minucie meczu Zbigniew Boniek.

Miechowianie szczególnie silnie zapamiętali jego aktywność na stanowisku Zastępcy Szefa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Można powiedzieć, że w tym czasie miechowianie masowo odwiedzali Brukselę. W czasie tych wizyt Ambasador Jerzy Drożdż nie szczędził swojego czasu dla podejmowania i oprowadzania grup.

Dla BWA "U Jaksy" Belgia jest ważnym krajem we współpracy zagranicznej, gdzie zrealizowano trzy ważne wystawy: w Konsulacie RP w Brukseli (2008), w Galerii partnerskiego miasta Herve (2009) i w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (2012). Wystawy w Konsulacie i w Stałym Przedstawicielstwie RP miały dyplomatyczny wydźwięk i nadano im bardzo uroczysty charakter. Nad rangą wystaw czuwał Ambasador Jerzy Drożdż.

Za jego przyczyną w 2011 roku Ambasadorowie piętnastu krajów należących do Unii Europejskiej przybyli do Krakowa i Wieliczki w ramach prezentacji Polski, która przewodziła wtedy w UE. Ambasadorowie odwiedzili też Miechów, gdzie zwiedzali zabytki sakralne i obiekty kulturalne. Prezentując dyplomatom z Belgii zabytki i piękno naszego kraju Jerzy Drożdż kierował się patriotyzm, a przywożąc ich do Miechowa poszanowaniem więzi emocjonalnych względem swojego rodzinnego miasta. 15-osobowa grupa brukselskich przedstawicieli 10 państw - członków Unii Europejskiej: Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej w Brukseli ambasador tytularny Jerzy Drożdż z małżonką Urszulą, z Luksemburga - Marc Henri Godefroid wraz z małżonką Dorothee Loetsch, z Irlandii - Andrew Harwood wraz z małżonką Anne, z Finlandii - Raino Heinonen z małżonką Oivi oraz Monika Horisberger za Szwajcarii, Gerarda Amiabel Kerkvliet z Holandii, Sabine Lammers z Niemiec, Michele Ledic z Chorwacji, Thomas Schmidt z Austrii i Ricardas Slepavicius z Litwy. Dzięki tej wizycie Miechów zyskał wyższą rangę jako miejsce na mapie, w którym też są zabytki warte pokazania i w ten sposób przybliżył miasto do Krakowa -  kulturalnej stolicy Polski.

Na wykładzie w DPT obecni też byli krewni Jerzego Drożdża. Po części oficjalnej rodzina ustalała  z Ambasadorem stopnie pokrewieństwa.

26 czerwca 2009 roku (GAZETA MIECHOWSKA) Rada Miejska w Miechowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miechowa Jerzemu Drożdżowi – przedstawicielowi Rzeczpospolitej Polskiej przy UE, urodzonemu w Miechowie.

/./ Jerzy Dróżdż urodził się 3 lipca 1953 roku w Miechowie. Mieszka obecnie w dwóch europejskich stolicach; Warszawie i Brukseli. Był członkiem korpusów dyplomatycznych w: Turcji, Francji, Belgii, Luksemburgu, działaczem środowisk polonijnych, wykładowcą i nauczycielem akademickim. Jest przewodniczącym stałego przedstawicielstwa RP prowadzącym przygotowania dla polskiej prezydencji w UE. Wkład i zaangażowanie pana ministra doceniło wiele krajów takich jak: Turcja, Holandia, Belgia, Francja, a niektóre miasta nadały mu medale honorowe swoich miast. Więc trudno aby rodzinne miasto Miechów nie zauważyło, że mamy takiego obywatela. Jego kompetencje i posiadane kwalifikacje sprawiły, że pozostaje on cenionym autorem prac naukowych, prowadził również zajęcia będąc wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Współpracował też z Wyższą Szkołą w Łodzi i Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie. Pan Jerzy jest autorem wielu publikacji z zakresu historii stosunków międzynarodowych. Jest orędownikiem i współtwórcą połączenia Miechowa z Belgijskim Herve związkiem miast partnerskich.Galeria zdjęć: Wykład Ambasadora Tytularnego Jerzego Drożdża

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •