SPOTKANIE AUTORSKIE Z REŻYSEREM MARKIEM BRODZKIM

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” zorganizowało wykład panelowy z udziałem reżysera Marka Brodzkiego. Wykład otwiera serię imprez, które będą organizowane na przestrzeni całego roku pod hasłem  „100 lat Niepodległej Polski”.

Dyrektor BWA  „U Jaksy” Krystyna Olchawa zaprezentowała na ekranie obraz Jana Matejki „ POLONIA”, który był przedmiotem dyskusji panelowej i zinterpretowała jego treść literacką oraz symbole w nim zawarte. Marek Brodzki podjął dialog ustosunkowując się do twórczości Jana Matejki poprzez interpretację niektórych symboli, a potem zaprezentował fragmenty dziesięciu filmów z cyklu edukacyjnego „Historia w ożywionych obrazach” wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Cykl ten obejmuje: Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965, Zabójstwo św. Stanisława, Stańczyk na balu u Królowej Bony, Hołd Pruski, Unia Lubelska, Batory pod Pskowem, Kazanie Skargi, Carowie Szujscy na sejmie warszawskim, Jan Sobieski pod Wiedniem, Konstytucja 3 Maja. Filmy prezentujące kluczowe momenty z historii Polski utrwalone w obrazach Jana Matejki, poprzez ich ożywienie w interpretacji autora scenariuszy i reżysera Marka Brodzkiego, naprowadzało widzów do filozoficznej interpretacji treści obrazów. Każdy film zawierał komentarz historyków i znawców historii Polski.

 

Najważniejszym punktem programu była projekcja  filmu z drugiego cyklu „Obrazów ożywionych” wyreżyserowanych przez Marka Brodzkiego. Film powstał na kanwie obrazu „Kucie Kos” Artura Grottgera na zamówienie TVP. Fabuła filmu ożywia czarno-biały rysunek malarza z cyklu Polonia, który przedstawia kucie kos przeznaczonych dla powstańczych oddziałów. Film ukazuje proces powstawania dzieła  poświęconego Powstaniu Styczniowemu 1863 r. oraz postawę Artura Grottgera wobec walki o niepodległość. W filmie zasygnalizowane są akcenty dobrze znane miechowianom, bo przypominają dramatyczne dzieje historii bitwy miechowskiej. Była to interesująca lekcja historii, która sprzyja lepszemu zrozumieniu wybranych zagadnień, skłaniająca widzów do głębszej interpretacji zarówno historii Polski jaki i twórczości Artura Grottgera. 

Spotkanie z miechowianinem - reżyserem Markiem Brodzkim było dwuczęściowe.   Pierwsze spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyli w nim ci mieszkańcy Miechowa, którzy interesują się historią i kulturą. Drugie spotkanie zorganizowano specjalnie dla młodzieży uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie gdyż Marek Brodzki również jest jego absolwentem. Reżyser i scenarzysta Marek Brodzki jest dla młodszych koleżanek i kolegów z liceum, wzorem do naśladowania. Pasja i praca to jego główne cechy, które wiodły go do sukcesu. Kto pragnie realizować swoje marzenia, ten najpierw powinien zastanowić się jaka jest jego pasja, a później nie zaniedbywać jej, bo tylko tak można urzeczywistniać własne cele. I tego życzył młodym słuchaczom bohater spotkania.  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •