ALLAN RZEPKA. MALARSTWO

Historyk sztuki – prof. Paweł Pencakowski w katalogu towarzyszącym wystawie napisał m.in.: Jak wiadomo, Profesor Allan Rzepka objawia się w swych dziełach jako inscenizator i reżyser teatru sztuki. Jest scenografem przedziwnych światów, które wznosi i wiąże w zaskakujące całości, a także twórcą klimatów i nastrojów, jakimi je nasyca. Ukazuje się nam też osobiście w co drugim przynajmniej obrazie, a to jako Poszukiwacz lub Obserwator, a to jako Myśliciel względnie Malarz, pracujący lub zadumany, swobodny i spętany, uwięziony, ale i wolny. /…/ Potencjał twórczy Allana Rzepki wydaje się niespożyty, temperament artystyczny nieokiełznany, chęć pracy nieograniczona, a cel jasny. Niechże więc dalej kroczy tą drogą, niech otwiera swe archiwum, przyciąga oko, myśl i serce człowieka. Niech nadal konfrontuje teatr sztuki z przesłaniem epok minionych, ale i z życiem samym, które czai się w pracy, w domu, na ulicy, w galerii handlowej, kościele, gazecie, telewizorze.

  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •